20.04.2019 02:39
Nawigacja
Szukaj
Mapa serwisu
Aktualności archiwalne

Informacje o szkole
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja szkoły
Kadra Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Historia szkoły
Dokumenty szkoły
Oferta edukacyjna
Szkoła
Boisko ORLIK 2012
Pracownie EFS
Sponsorzy

Niezbędnik
Elektroniczny dziennik
Plany lekcji
Kalendarz
Dni wolne
Download

Galeria
Galeria zdjęć
Galeria archiwalna
Galeria HighSlide

Z życia szkoły
Warsztaty BTR
Współpraca z Francją
Dodatkowe zajęcia
Dowożenie
Turniej BRD
Chór szkolny
Polecane linki

Koło rowerowe
O nas
Członkowie
Wyjazdy

Biblioteka szkolna
Biblioteka
Gazetka "MROWISKO"

Projekty
Blog "Na własne konto"
Dobry start w przyszłość
Partnerstwo lokalne
Zagrajmy o sukces
Szkoła dla Ciebie
Sokrates Comenius

Konkursy
Informacje o konkursach
Konkursy

Najlepsi uczniowie
Prymusi roku
Prymusi
Sportowiec roku
Stypendyści
Olimpijczycy w sporcie

Egzamin gimnazjalny
Terminy egzaminów
Informacje o egzaminie
Rejestracja do szkół
Logowanie do systemów

Absolwenci
Losy absolwentów
Galeria absolwentów
Ostatnie artykuły
Info na temat internetu
Czym jest internet -...
Czym jest cyberprzemoc
Dodaj
Jeśli spodobała Ci się nasza strona i chcesz ją polecić odwiedzającym Twoją stronę internetową, dodaj do niej poniższy kod HTML.


Pobierz kod!


Nasze 2 kody
(Button | Link)

Przetłumacz stronę

Boisko ORLIK 2012

„Moje boisko – ORLIK 2012”

 Harmonogram otwarcia boisk - czytaj.

 

Projekt programu "Moje Boisko ORLIK 2012" - czytaj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM.  OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE.


1.     Z boiska sportowego mogą korzystać szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne, zakłady pracy oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i warunków z zarządzającym.

2.     Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi szkoły, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

3.     Korzystanie z boisk możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej (pracownika szkoły).

4.     Osoby  korzystające  z boiska przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do:

 • zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska,
 • wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.
  Osoba ta zobowiązana jest do:
  • dokonania wpisu do rejestru korzystających z boiska (rejestr u pracownika szkoły),
  • okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi szkoły w celu potwierdzenia tożsamości,
  • niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

5.     Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

6.     Boiska są dostępne  w godzinach wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.     Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami wkręcanymi metalowymi lub plastikowymi.

8.     W obiekcie obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach i innym podobnym sprzęcie oraz wprowadzania wózków dziecięcych.

9.     Zabrania się wprowadzania na teren  kompleksu psów, kotów i innych zwierząt.

10.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

11.  Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.

12.  Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających, oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.

13.  Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości w obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz  zachowywania się w sposób kulturalny.

14.  Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych lub widowiskowych.

15.  W momencie niesprzyjających warunków atmosferycznych  oraz  braku chętnych do korzystania  z boisk, dyrektor szkoły dopuszcza możliwość zmiany godzin otwarcia w/w kompleksu.

16.  Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

17.  Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zorganizowanych form zajęć rekreacyjno-sportowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

18.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • przebywania na terenie boiska po godzinie 2200.

19.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

20.  Korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania w/w regulaminu, a w szczególności poleceń pracowników szkoły.

21.  Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu boisk.

22.  Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie.

KLASY 3 INFO
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydata

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

ďťż
Odwiedziny gości
Dziś:1,027
Wczoraj:3,783
W tygodniu:19,168
W miesiącu:71,892
Szlachetna PACZKA
Polecamy
Kalendarz
Kwiecień 2019

Pon Wto Śr Czw PiÄ Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Wszelkie prawa zastrze�one.
Wykonanie i przystosowanie serwisu: Artur Chrzanowski
Copyright © 2011 Gimnazjum nr 1 im. Obroďż˝cďż˝w Ojczyzny w Bychawie
Stron� najlepiej przegl�da� w Mozilla FireFox"