Nawigacja
» Szukaj
» Mapa serwisu
» Aktualności archiwalne

Informacje o szkole
» Misja i wizja szkoły
» Dyrekcja szkoły
» Kadra Pedagogiczna
» Wychowawcy klas
» Rada Rodziców
» Samorząd uczniowski
» Historia szkoły
» Dokumenty szkoły
» Oferta edukacyjna
» Szkoła
» Boisko ORLIK 2012
» Pracownie EFS
» Sponsorzy

Niezbędnik
» Elektroniczny dziennik
» Plany lekcji
» Kalendarz
» Dni wolne
» Download

Galeria
» Galeria zdjęć
» Galeria archiwalna
» Galeria HighSlide

Z życia szkoły
» Warsztaty BTR
» Współpraca z Francją
» Dodatkowe zajęcia
» Dowożenie
» Turniej BRD
» Chór szkolny
» Polecane linki

Koło rowerowe
» O nas
» Członkowie
» Wyjazdy

Biblioteka szkolna
» Biblioteka
» Gazetka "MROWISKO"

Projekty
» Blog "Na własne konto"
» Dobry start w przyszłość
» Partnerstwo lokalne
» Zagrajmy o sukces
» Szkoła dla Ciebie
» Sokrates Comenius

Konkursy
» Informacje o konkursach
» Konkursy

Najlepsi uczniowie
» Prymusi roku
» Prymusi
» Sportowiec roku
» Stypendyści
» Olimpijczycy w sporcie

Egzamin gimnazjalny
» Terminy egzaminów
» Informacje o egzaminie
» Rejestracja do szkół
» Logowanie do systemów

Absolwenci
» Losy absolwentów
» Galeria absolwentów

Ostatnie artykuły
» Info na temat internetu
» Czym jest internet -...
» Czym jest cyberprzemoc

Dodaj
Jeśli spodobała Ci się nasza strona i chcesz ją polecić odwiedzającym Twoją stronę internetową, dodaj do niej poniższy kod HTML.


Pobierz kod!


Nasze 2 kody
(Button | Link)


Przetłumacz stronę


Boisko ORLIK 2012

„Moje boisko – ORLIK 2012”

 Harmonogram otwarcia boisk - czytaj.

 

Projekt programu "Moje Boisko ORLIK 2012" - czytaj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM.  OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE.


1.     Z boiska sportowego mogą korzystać szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne, zakłady pracy oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i warunków z zarządzającym.

2.     Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi szkoły, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

3.     Korzystanie z boisk możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej (pracownika szkoły).

4.     Osoby  korzystające  z boiska przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do:

 • zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska,
 • wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.
  Osoba ta zobowiązana jest do:
  • dokonania wpisu do rejestru korzystających z boiska (rejestr u pracownika szkoły),
  • okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi szkoły w celu potwierdzenia tożsamości,
  • niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

5.     Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

6.     Boiska są dostępne  w godzinach wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.     Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami wkręcanymi metalowymi lub plastikowymi.

8.     W obiekcie obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach i innym podobnym sprzęcie oraz wprowadzania wózków dziecięcych.

9.     Zabrania się wprowadzania na teren  kompleksu psów, kotów i innych zwierząt.

10.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

11.  Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.

12.  Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających, oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.

13.  Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości w obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz  zachowywania się w sposób kulturalny.

14.  Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych lub widowiskowych.

15.  W momencie niesprzyjających warunków atmosferycznych  oraz  braku chętnych do korzystania  z boisk, dyrektor szkoły dopuszcza możliwość zmiany godzin otwarcia w/w kompleksu.

16.  Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

17.  Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zorganizowanych form zajęć rekreacyjno-sportowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

18.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • przebywania na terenie boiska po godzinie 2200.

19.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

20.  Korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania w/w regulaminu, a w szczególności poleceń pracowników szkoły.

21.  Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu boisk.

22.  Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie.


KLASY 3 INFO
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydata

Wyniki egzaminu gimnazjalnego


ďťż
Odwiedziny gości
Dziś:2,449
Wczoraj:5,632
W tygodniu:50,281
W miesiącu:176,766

Szlachetna PACZKA

Polecamy

Kalendarz
Marzec 2018

Pon Wto Śr Czw PiÄ Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  Theme Designed by Ankur Thakur 13,235,742 unikalne wizyty