Nawigacja
» Szukaj
» Mapa serwisu
» Aktualności archiwalne

Informacje o szkole
» Misja i wizja szkoły
» Dyrekcja szkoły
» Kadra Pedagogiczna
» Wychowawcy klas
» Rada Rodziców
» Samorząd uczniowski
» Historia szkoły
» Dokumenty szkoły
» Oferta edukacyjna
» Szkoła
» Boisko ORLIK 2012
» Pracownie EFS
» Sponsorzy

Niezbędnik
» Elektroniczny dziennik
» Plany lekcji
» Kalendarz
» Dni wolne
» Download

Galeria
» Galeria zdjęć
» Galeria archiwalna
» Galeria HighSlide

Z życia szkoły
» Warsztaty BTR
» Współpraca z Francją
» Dodatkowe zajęcia
» Dowożenie
» Turniej BRD
» Chór szkolny
» Polecane linki

Koło rowerowe
» O nas
» Członkowie
» Wyjazdy

Biblioteka szkolna
» Biblioteka
» Gazetka "MROWISKO"

Projekty
» Blog "Na własne konto"
» Dobry start w przyszłość
» Partnerstwo lokalne
» Zagrajmy o sukces
» Szkoła dla Ciebie
» Sokrates Comenius

Konkursy
» Informacje o konkursach
» Konkursy

Najlepsi uczniowie
» Prymusi roku
» Prymusi
» Sportowiec roku
» Stypendyści
» Olimpijczycy w sporcie

Egzamin gimnazjalny
» Terminy egzaminów
» Informacje o egzaminie
» Rejestracja do szkół
» Logowanie do systemów

Absolwenci
» Losy absolwentów
» Galeria absolwentów

Ostatnie artykuły
» Info na temat internetu
» Czym jest internet -...
» Czym jest cyberprzemoc

Dodaj
Jeśli spodobała Ci się nasza strona i chcesz ją polecić odwiedzającym Twoją stronę internetową, dodaj do niej poniższy kod HTML.


Pobierz kod!


Nasze 2 kody
(Button | Link)


Przetłumacz stronę


Misja i wizja szkoły

Misja

Powierzona naszej opiece młodzież traktowana jest równo bez względu na jej dotychcza­sowe osiągnięcia. Wyrównujemy  szanse  edukacyjne wszystkich  uczniów stosując m.in. indywidualizację nauczania. Zależy nam na integracji środowiska szkolnego. Dążymy by, kadrę tworzyli specjaliści wysokiej klasy,  pracujący nowoczesnymi i skutecznymi metodami, na podstawie programów uwzględniających potrzeby środowisk.

 Najważniejszymi regułami, jakimi kierować się będzie nasza szkoła to:

·         każdy uczeń i nauczyciel traktowany jest podmiotowo,

·         ściśle współpracujemy z prawnymi opiekunami wychowanków,

·         cieszymy się z sukcesów razem i wspólnie przeżywamy porażki.

Kierować się będziemy takimi wartościami jak:

·         tolerancja,

·         wrażliwość na drugiego człowieka,

·         prawość,

·         kultura słowa,

·         patriotyzm,

·         zachowanie godności człowieka.

 Zasady, założenia, reguły postępowania oraz wartości moralne ważne dla naszej szkoły będą respektowane i osiągane poprzez realizację zadań szkoły.

 Wizja

·         aktywny, samodzielny i odpowiedzialny Polak.

 Aktywny:

·         w rozwoju własnych zainteresowań,

·         w poszukiwaniu prawdy,

·         w odróżnianiu dobra od zła,

·         w życiu społecznym.

  Samodzielny:

·         w podejmowaniu decyzji,

·         w uczeniu się,

·         w ocenianiu siebie i innych,

·         w wytyczaniu sobie celów życiowych.

 Odpowiedzialny:

·         za własne słowa i czyny,

·         za siebie i innych,

·         za własny rozwój.   

 Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądroś­cią, a najwyższym dla nas dobrem, jest drugi człowiek.

 ZADANIA SZKOŁY

 Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla gimnaz­jów (załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999r. ) określa ogólne zadania edukacyjne szkoły, zadania szkoły dla III etapu edukacyjnego oraz zadania szkoły dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 Wszystkie te zadania respektowane będą z uwzględnieniem jako priorytetowych, następujących celów :

·         zapewnienie opieki i stworzenie życzliwej atmosfery w bezpiecznym i zdrowym środowisku,

·         umożliwienie poznawania świata całościowo wraz ze zrozumieniem j ego złożoności i umiejętności stosowania w praktyce,

·         umożliwienie opanowania pojęć i narzędzi niezbędnych w edukacji przedmiotowej, wprowadzenie uczniów w świat nauki,

·         zapewnienie w szkole wszechstronnego rozwoju osobowego,

·         rozwijanie samodzielności, poczucia obowiązku  i odpowiedzialności,

·         kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

·         umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

 ZAPEWNIAMY:

·         umacnianie poczucia podmiotowości i wiary we własne siły, z równoczesnym przygotowaniem do podejmowania działań składających się na realizację założonych celów,

·         stworzenie warunków do łączenia aktywności poznawczej z aktywnością społeczną,

·         rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,

·         wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki,

·         dostępność do pomocy dydaktycznych jakimi dysponuje szkoła m.in. pracowni komputerowej,

·         dbałość o naukę języków obcych,

·         rytmiczne, całościowe i obiektywne ocenianie osiągnięć ucznia.

PROMUJEMY:

·         zdrowy tryb życia.

 WSPIERAMY:

·         aktywność ucznia; harmonijny rozwój duchowy i fizyczny;  samorządność uczniowską.

KSZTAŁCIMY:

·         myślenie abstrakcyjne, myślenie  logiczne, rozwiązywanie problemów,

·         umiejętność planowania, prezentacji wyników, współdziałania w grupie i dobrego komunikowania się  interpersonalnego,

·         odpowiedzialności za siebie i innych,

·         wykorzystania wiedzy przedmiotowej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego.

UCZYMY:

·         czytania tekstów ze zrozumieniem i opisywania zjawisk językiem przedmiotu,

·         techniki uczenia się,

·         posługiwania się multimediami,

·         myślenia historycznego i krytycyzmu,

·         wrażliwości moralnej i estetycznej; samorządności,

·         treści z poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla gimnazjów.

 


KLASY 3 INFO
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydata

Wyniki egzaminu gimnazjalnego


ďťż
Odwiedziny gości
Dziś:2,466
Wczoraj:5,632
W tygodniu:50,298
W miesiącu:176,783

Szlachetna PACZKA

Polecamy

Kalendarz
Marzec 2018

Pon Wto Śr Czw PiÄ Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  Theme Designed by Ankur Thakur 13,235,764 unikalne wizyty