20.04.2019 03:09
Nawigacja
Szukaj
Mapa serwisu
Aktualności archiwalne

Informacje o szkole
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja szkoły
Kadra Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Historia szkoły
Dokumenty szkoły
Oferta edukacyjna
Szkoła
Boisko ORLIK 2012
Pracownie EFS
Sponsorzy

Niezbędnik
Elektroniczny dziennik
Plany lekcji
Kalendarz
Dni wolne
Download

Galeria
Galeria zdjęć
Galeria archiwalna
Galeria HighSlide

Z życia szkoły
Warsztaty BTR
Współpraca z Francją
Dodatkowe zajęcia
Dowożenie
Turniej BRD
Chór szkolny
Polecane linki

Koło rowerowe
O nas
Członkowie
Wyjazdy

Biblioteka szkolna
Biblioteka
Gazetka "MROWISKO"

Projekty
Blog "Na własne konto"
Dobry start w przyszłość
Partnerstwo lokalne
Zagrajmy o sukces
Szkoła dla Ciebie
Sokrates Comenius

Konkursy
Informacje o konkursach
Konkursy

Najlepsi uczniowie
Prymusi roku
Prymusi
Sportowiec roku
Stypendyści
Olimpijczycy w sporcie

Egzamin gimnazjalny
Terminy egzaminów
Informacje o egzaminie
Rejestracja do szkół
Logowanie do systemów

Absolwenci
Losy absolwentów
Galeria absolwentów
Ostatnie artykuły
Info na temat internetu
Czym jest internet -...
Czym jest cyberprzemoc
Dodaj
Jeśli spodobała Ci się nasza strona i chcesz ją polecić odwiedzającym Twoją stronę internetową, dodaj do niej poniższy kod HTML.


Pobierz kod!


Nasze 2 kody
(Button | Link)

Przetłumacz stronę

Misja i wizja szkoły

Misja

Powierzona naszej opiece młodzież traktowana jest równo bez względu na jej dotychcza­sowe osiągnięcia. Wyrównujemy  szanse  edukacyjne wszystkich  uczniów stosując m.in. indywidualizację nauczania. Zależy nam na integracji środowiska szkolnego. Dążymy by, kadrę tworzyli specjaliści wysokiej klasy,  pracujący nowoczesnymi i skutecznymi metodami, na podstawie programów uwzględniających potrzeby środowisk.

 Najważniejszymi regułami, jakimi kierować się będzie nasza szkoła to:

·         każdy uczeń i nauczyciel traktowany jest podmiotowo,

·         ściśle współpracujemy z prawnymi opiekunami wychowanków,

·         cieszymy się z sukcesów razem i wspólnie przeżywamy porażki.

Kierować się będziemy takimi wartościami jak:

·         tolerancja,

·         wrażliwość na drugiego człowieka,

·         prawość,

·         kultura słowa,

·         patriotyzm,

·         zachowanie godności człowieka.

 Zasady, założenia, reguły postępowania oraz wartości moralne ważne dla naszej szkoły będą respektowane i osiągane poprzez realizację zadań szkoły.

 Wizja

·         aktywny, samodzielny i odpowiedzialny Polak.

 Aktywny:

·         w rozwoju własnych zainteresowań,

·         w poszukiwaniu prawdy,

·         w odróżnianiu dobra od zła,

·         w życiu społecznym.

  Samodzielny:

·         w podejmowaniu decyzji,

·         w uczeniu się,

·         w ocenianiu siebie i innych,

·         w wytyczaniu sobie celów życiowych.

 Odpowiedzialny:

·         za własne słowa i czyny,

·         za siebie i innych,

·         za własny rozwój.   

 Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądroś­cią, a najwyższym dla nas dobrem, jest drugi człowiek.

 ZADANIA SZKOŁY

 Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla gimnaz­jów (załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999r. ) określa ogólne zadania edukacyjne szkoły, zadania szkoły dla III etapu edukacyjnego oraz zadania szkoły dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 Wszystkie te zadania respektowane będą z uwzględnieniem jako priorytetowych, następujących celów :

·         zapewnienie opieki i stworzenie życzliwej atmosfery w bezpiecznym i zdrowym środowisku,

·         umożliwienie poznawania świata całościowo wraz ze zrozumieniem j ego złożoności i umiejętności stosowania w praktyce,

·         umożliwienie opanowania pojęć i narzędzi niezbędnych w edukacji przedmiotowej, wprowadzenie uczniów w świat nauki,

·         zapewnienie w szkole wszechstronnego rozwoju osobowego,

·         rozwijanie samodzielności, poczucia obowiązku  i odpowiedzialności,

·         kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

·         umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

 ZAPEWNIAMY:

·         umacnianie poczucia podmiotowości i wiary we własne siły, z równoczesnym przygotowaniem do podejmowania działań składających się na realizację założonych celów,

·         stworzenie warunków do łączenia aktywności poznawczej z aktywnością społeczną,

·         rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,

·         wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki,

·         dostępność do pomocy dydaktycznych jakimi dysponuje szkoła m.in. pracowni komputerowej,

·         dbałość o naukę języków obcych,

·         rytmiczne, całościowe i obiektywne ocenianie osiągnięć ucznia.

PROMUJEMY:

·         zdrowy tryb życia.

 WSPIERAMY:

·         aktywność ucznia; harmonijny rozwój duchowy i fizyczny;  samorządność uczniowską.

KSZTAŁCIMY:

·         myślenie abstrakcyjne, myślenie  logiczne, rozwiązywanie problemów,

·         umiejętność planowania, prezentacji wyników, współdziałania w grupie i dobrego komunikowania się  interpersonalnego,

·         odpowiedzialności za siebie i innych,

·         wykorzystania wiedzy przedmiotowej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego.

UCZYMY:

·         czytania tekstów ze zrozumieniem i opisywania zjawisk językiem przedmiotu,

·         techniki uczenia się,

·         posługiwania się multimediami,

·         myślenia historycznego i krytycyzmu,

·         wrażliwości moralnej i estetycznej; samorządności,

·         treści z poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla gimnazjów.

 

KLASY 3 INFO
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydata

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

ďťż
Odwiedziny gości
Dziś:1,188
Wczoraj:3,783
W tygodniu:19,329
W miesiącu:72,053
Szlachetna PACZKA
Polecamy
Kalendarz
Kwiecień 2019

Pon Wto Śr Czw PiÄ Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Wszelkie prawa zastrze�one.
Wykonanie i przystosowanie serwisu: Artur Chrzanowski
Copyright © 2011 Gimnazjum nr 1 im. Obroďż˝cďż˝w Ojczyzny w Bychawie
Stron� najlepiej przegl�da� w Mozilla FireFox"