Nawigacja
» Szukaj
» Mapa serwisu
» Aktualnoci archiwalne

Informacje o szkole
» Misja i wizja szkoy
» Dyrekcja szkoy
» Kadra Pedagogiczna
» Wychowawcy klas
» Rada Rodzicw
» Samorzd uczniowski
» Historia szkoy
» Dokumenty szkoy
» Oferta edukacyjna
» Szkoa
» Boisko ORLIK 2012
» Pracownie EFS
» Sponsorzy

Niezbdnik
» Elektroniczny dziennik
» Plany lekcji
» Kalendarz
» Dni wolne
» Download

Galeria
» Galeria zdj
» Galeria archiwalna
» Galeria HighSlide

Z ycia szkoy
» Warsztaty BTR
» Wsppraca z Francj
» Dodatkowe zajcia
» Dowoenie
» Turniej BRD
» Chr szkolny
» Polecane linki

Koo rowerowe
» O nas
» Czonkowie
» Wyjazdy

Biblioteka szkolna
» Biblioteka
» Gazetka "MROWISKO"

Projekty
» Blog "Na wasne konto"
» Dobry start w przyszo
» Partnerstwo lokalne
» Zagrajmy o sukces
» Szkoa dla Ciebie
» Sokrates Comenius

Konkursy
» Informacje o konkursach
» Konkursy

Najlepsi uczniowie
» Prymusi roku
» Prymusi
» Sportowiec roku
» Stypendyci
» Olimpijczycy w sporcie

Egzamin gimnazjalny
» Terminy egzaminw
» Informacje o egzaminie
» Rejestracja do szk
» Logowanie do systemw

Absolwenci
» Losy absolwentw
» Galeria absolwentw

Ostatnie artykuły
» Info na temat internetu
» Czym jest internet -...
» Czym jest cyberprzemoc

Dodaj
Jeli spodobaa Ci si nasza strona i chcesz j poleci odwiedzajcym Twoj stron internetow, dodaj do niej poniszy kod HTML.


Pobierz kod!


Nasze 2 kody
(Button | Link)


Przetłumacz stronę


Projekt Zagrajmy o Sukces

Nasze gimnazjum zostao zakwalifikowane do udziau w projekcie systemowym „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe – ZAGRAJMY O SUKCES” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Czas trwania projektu: od 01.12.2011r. do 31.06.2013r.

Cele szczegóowe projektu:

- zmniejszenie nierównoci w dostpie do rónych form zaj pozalekcyjnych ksztatujcych poziom zdrowia fizycznego (zajcia sportowe);

- podwyszenie poziomu umiejtnoci z jzyka angielskiego;

- podwyszenie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, fizyka, chemia);

- zmniejszenie nierównoci w dostpie do rónych form zaj pozalekcyjnych rozwijajcych kompetencje informatyczne i podniesienie poziomu tych kompetencji (zajcia informatyczne);

- nabycie umiejtnoci w zakresie kompetencji spoecznych (zajcia psychologiczne).

 

Od stycznia 2012r. dwie grupy po 25 uczniów z kl. I i II Gimnazjum Nr 1 im. Obroców Ojczyzny w Bychawie uczestniczy w projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapita Ludzki EFS „ Zagrajmy o sukces”, ukierunkowanym na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe. Do udziau w zajciach dodatkowych zostali zachceni uczniowie majcy trudnoci w uczeniu si, utrudnionym dostpem do edukacji oraz zainteresowani podniesieniem poziomu kompetencji kluczowych. Zajcia odbywaj si zgodnie z harmonogramem. Nauczyciele stosuj rónorodne formy i metody podnoszce atrakcyjno zaj. Dziki udziaowi w projekcie ucze poszerza wasn wiedz oraz doskonali umiejtnoci, rozwija swoje zainteresowania, uczy si rywalizacji „fair play”, ksztatuje postawy twórcze i poznawcze, rozwija logiczne mylenie. Oprócz w/w korzyci dla uczniów, szkoa równie wzbogacia si o nowe pomoce dydaktyczne, sprzt sportowy, odzie sportow, tablic interaktywn, programy multimedialne, sprzt i szko laboratoryjne. W ramach realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” prowadzone s zajcia sportowe, z informatyki, jzyka angielskiego, psychologiczno-pedagogiczne oraz z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Poniej galeria zdj z odbywanych zaj.

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0101.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0102.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0103.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0104.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0105.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0106.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0107.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0108.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0109.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0110.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0112.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0113.jpg


KLASY 3 INFO
Terminy postpowania rekrutacyjnego

Postpowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydata

Wyniki egzaminu gimnazjalnegoOdwiedziny gości
Dziś:2,382
Wczoraj:5,632
W tygodniu:50,214
W miesiącu:176,699

Szlachetna PACZKA

Polecamy

Kalendarz
Marzec 2018

Pon Wto Śr Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  Theme Designed by Ankur Thakur 13,235,667 unikalne wizyty