20.04.2019 02:35
Nawigacja
Szukaj
Mapa serwisu
Aktualnoci archiwalne

Informacje o szkole
Misja i wizja szkoy
Dyrekcja szkoy
Kadra Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Rada Rodzicw
Samorzd uczniowski
Historia szkoy
Dokumenty szkoy
Oferta edukacyjna
Szkoa
Boisko ORLIK 2012
Pracownie EFS
Sponsorzy

Niezbdnik
Elektroniczny dziennik
Plany lekcji
Kalendarz
Dni wolne
Download

Galeria
Galeria zdj
Galeria archiwalna
Galeria HighSlide

Z ycia szkoy
Warsztaty BTR
Wsppraca z Francj
Dodatkowe zajcia
Dowoenie
Turniej BRD
Chr szkolny
Polecane linki

Koo rowerowe
O nas
Czonkowie
Wyjazdy

Biblioteka szkolna
Biblioteka
Gazetka "MROWISKO"

Projekty
Blog "Na wasne konto"
Dobry start w przyszo
Partnerstwo lokalne
Zagrajmy o sukces
Szkoa dla Ciebie
Sokrates Comenius

Konkursy
Informacje o konkursach
Konkursy

Najlepsi uczniowie
Prymusi roku
Prymusi
Sportowiec roku
Stypendyci
Olimpijczycy w sporcie

Egzamin gimnazjalny
Terminy egzaminw
Informacje o egzaminie
Rejestracja do szk
Logowanie do systemw

Absolwenci
Losy absolwentw
Galeria absolwentw
Ostatnie artykuły
Info na temat internetu
Czym jest internet -...
Czym jest cyberprzemoc
Dodaj
Jeli spodobaa Ci si nasza strona i chcesz j poleci odwiedzajcym Twoj stron internetow, dodaj do niej poniszy kod HTML.


Pobierz kod!


Nasze 2 kody
(Button | Link)

Przetłumacz stronę

Projekt Zagrajmy o Sukces

Nasze gimnazjum zostao zakwalifikowane do udziau w projekcie systemowym „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe – ZAGRAJMY O SUKCES” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Czas trwania projektu: od 01.12.2011r. do 31.06.2013r.

Cele szczegóowe projektu:

- zmniejszenie nierównoci w dostpie do rónych form zaj pozalekcyjnych ksztatujcych poziom zdrowia fizycznego (zajcia sportowe);

- podwyszenie poziomu umiejtnoci z jzyka angielskiego;

- podwyszenie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, fizyka, chemia);

- zmniejszenie nierównoci w dostpie do rónych form zaj pozalekcyjnych rozwijajcych kompetencje informatyczne i podniesienie poziomu tych kompetencji (zajcia informatyczne);

- nabycie umiejtnoci w zakresie kompetencji spoecznych (zajcia psychologiczne).

 

Od stycznia 2012r. dwie grupy po 25 uczniów z kl. I i II Gimnazjum Nr 1 im. Obroców Ojczyzny w Bychawie uczestniczy w projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapita Ludzki EFS „ Zagrajmy o sukces”, ukierunkowanym na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe. Do udziau w zajciach dodatkowych zostali zachceni uczniowie majcy trudnoci w uczeniu si, utrudnionym dostpem do edukacji oraz zainteresowani podniesieniem poziomu kompetencji kluczowych. Zajcia odbywaj si zgodnie z harmonogramem. Nauczyciele stosuj rónorodne formy i metody podnoszce atrakcyjno zaj. Dziki udziaowi w projekcie ucze poszerza wasn wiedz oraz doskonali umiejtnoci, rozwija swoje zainteresowania, uczy si rywalizacji „fair play”, ksztatuje postawy twórcze i poznawcze, rozwija logiczne mylenie. Oprócz w/w korzyci dla uczniów, szkoa równie wzbogacia si o nowe pomoce dydaktyczne, sprzt sportowy, odzie sportow, tablic interaktywn, programy multimedialne, sprzt i szko laboratoryjne. W ramach realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” prowadzone s zajcia sportowe, z informatyki, jzyka angielskiego, psychologiczno-pedagogiczne oraz z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Poniej galeria zdj z odbywanych zaj.

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0101.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0102.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0103.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0104.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0105.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0106.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0107.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0108.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0109.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0110.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0112.jpg

Obrazy newsów: zagraj_o_sukces_gim1_bychawa_0113.jpg

KLASY 3 INFO
Terminy postpowania rekrutacyjnego

Postpowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydata

Wyniki egzaminu gimnazjalnego


Odwiedziny gości
Dziś:960
Wczoraj:3,783
W tygodniu:19,101
W miesiącu:71,825
Szlachetna PACZKA
Polecamy
Kalendarz
Kwiecień 2019

Pon Wto Śr Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Wszelkie prawa zastrze�one.
Wykonanie i przystosowanie serwisu: Artur Chrzanowski
Copyright © 2011 Gimnazjum nr 1 im. Obro�c�w Ojczyzny w Bychawie
Stron� najlepiej przegl�da� w Mozilla FireFox"